GOLDEN ROSE COSMETICS

COSMI COSMETICS

OFFICIAL DISTRIBUTOR OF BENELUX

 

NL - BE

BESTE BEZOEKER

WIJ ZIJN VERHUIST

LEES A.U.B. ZORGVULDIG VERDER…

HET KAN ZIJN DAT UW ACCOUNT OOK MEE IS VERHUIST.  U KUNT  OP DE NIEUWE SITE VIA “WACHTWOORD VERGETEN” UW INLOGGEGEVENS AANVRAGEN.

LUKT DIT NIET?  MAIL ONS... WIJ ZULLEN HET VOOR U IN ORDE TE MAKEN.

LUKT HET WEL? DAN GRAAG UW ACCOUNT GEGEVENS CONTROLEREN OP ADRES, TELEFOONNUMMER EN HET LAND. “LAND” DIENT U VOOR DE ZEKERHEID OPNIEUW AAN TE GEVEN I.V.M. DE “ BTW” BEREKENINGEN.

KLIK OP DE LINK OM VERDER NAAR ONZE NIEUWE ADRES TE GAAN. WWW.GOLDENROSE.NL

 

EN

DEAR VISITER

WE HAVE MOVED.

PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY ON ...

IT MAY BE THAT YOUR ACCOUNT IS ALSO MOVED. YOU CAN ON THE NEW SITE VIA "FORGOT PASSWORD" REQUEST YOUR LOGIN DATA.

THIS DOES NOT? MAIL US ... WE WILL MAKE IT RIGHT FOR YOU.

IS IT WORKING? THEN PLEASE CHECK YOUR ACCOUNT INFORMATION TO ADDRESS, TELEPHONE AND THE COUNTRY.  THE "COUNTRY” PLEASE GIVE BACK INTO IN CONNECTION WITH THE "VAT" CALCULATIONS.

CLICK ON THE LINK AND CONTINUE TO OUR NEW ADDRESS. WWW.GOLDENROSE.NL

FR

CHER VISITEUR

Nous avons déménagé.

S'IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS SUR ...

Il se peut que votre compte est également déplacé.

VOUS POUVEZ sur le nouveau site de VIA "MOT DE PASSE OUBLIE" DEMANDER vos données de connexion.

Cela ne veut pas? MAIL ... nous le ferons pour vous.

ÇA SERT? ALORS S'IL VOUS PLAÎT Vérifiez les informations de compte pour adresse, téléphone et le pays. "Le pays" S'IL VOUS PLAÎT redonner EN EN RELATION AVEC LES CALCULS "TVA".

CLIQUEZ SUR LE LIEN POUR CONTINUER À NOTRE NOUVELLE ADRESSE. WWW.GOLDENROSE.NL